Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014 ---- sociálne projekty ( 28-10-2014 )

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.2/2009 v aktuálnom znení, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014
Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=360&sID=d4acfa4ac9f3b7be3d962aa7b4804cd4
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje