Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011 operačný program Vzdelávanie ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 28-10-2014 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva dňa 24. 10 .2014 aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 4/2011 pre prijímateľov NFP OPV v nadväznosti na úpravu zmluvných vzťahov k obstarávanému dielu. Viac informácií sa nachádza priamo v usmernení. Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011. Materiál je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie - Dokumenty pre prijímateľov.
Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/aktualizacia-c-1-usmernenia-c-4201 1-operacny-program-vzdelavanie/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje