Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA OTVORENÝ!!! ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 28-02-2014 )

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Uzávierka prijímania projektov: 15. apríl 2014 o 24.00
Plánovaná výška grantu: 57.000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5.000 €

Projekty spolu s prílohami sa tohto roku prvýkrát podávajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

Online formulár môžete nájsť na http://nadaciatatrabanky.egrant.sk/

Viac informácií o grante môžete nájsť na http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje