Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 10-01-2014 )

Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 15. januára do 15. marca 2014. Súťaží sa v jedinej kategórií - VIDEO SPOT. \n\n VIDEO SPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

• Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.

• Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.

• Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam

• Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.

• Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý môžete nájsť na http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1051

• Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 15. marca 2014 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR
Odbor informovanosti a publicity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória VIDEO SPOT
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje