OSF: ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 08-01-2014 )

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl určený pre žiakov druhých a vyšších ročníkov stredných škôl. Štipendium vo výške 150-250 € bude udelené vybraným študentom, ktorí vynikajú dobrými študijnými výsledkami a pochádzajú z rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Prihlášky, ktoré podáva za žiaka škola, musia byť doručené do NOS-OSF do piatka 24.1.2014 do 15.00.

Uzávierka: 24.01.2014 o 15:00

Viac informácií môžete nájsť na http://www.osf.sk/programove_oblasti/vzdelavanie/stipendia_staze_a_sutaze/stipendijny_program_pre...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje