OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2013 ---- životné prostredie ( 13-12-2013 )

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 11. 2013 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie.

Informácie môžete nájsť na http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje