OP Životné prostredie: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO3-13-2 zo dňa 25. 02. 2013 ---- životné prostredie ( 12-12-2013 )

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie zverejnilo dňa 11. decembra 2013 Správu o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO3-13-2 zo dňa 25. 02. 2013.

Správu môžete nájsť na http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje