priemyseľ a výroba
2020-02-21
priemyseľ a výroba
SIEA: Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája
Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na...
2020-02-20
priemyseľ a výroba
OPVaI: Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačná program Integrovaná infraštruktúra...
2020-02-07
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dňa 4.2 a 5.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Košiciach...
2020-01-09
priemyseľ a výroba
OPVaI: Výzva pre podniky na zníženie energetickej náročnosti budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti stále prebiehajúcu výzvu na predkladanie Žiadostí o...
2019-11-05
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Výzva pre PODNIKY STÁLE AKTUÁLNA
Dobrý deň,   dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný...
2019-10-10
priemyseľ a výroba
NH SR: Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
2019-10-10
priemyseľ a výroba
PPA: Tvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému...
2019-06-18
priemyseľ a výroba
SIEA: Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania...
2019-04-15
priemyseľ a výroba
OPEN DOOR: Dotácia pre podniky na technológiu
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej dotačnej možnosti pre podniky: Operačný program: Výskum a...
2019-01-29
priemyseľ a výroba
SIEA: Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji - II. kolo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ MH SR “) v spolupráci so Slovenskou inovačnou...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje