životné prostredie
2020-02-17
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-02-14
životné prostredie
SIEA: Domácnosti nemôžu zároveň využiť poukážku zo Zelenej domácnostiam a príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie
Domácnosti, ktoré využili alebo využijú pomoc z národného projektu Zelená domácnostiam a Zelená domácnostiam...
2020-01-29
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 v Prešove a Žiline
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-01-24
životné prostredie
MINV: Pre PCB látky po Chemku Strážske je vyhlásená mimoriadna situácia na východe Slovenska
V stredu 22. januára 2020 bola na východe Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad,...
2020-01-23
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k 56. a 58. výzve z Informačného seminára uskutočneného 21.1.2020 v Banskej Bystrici
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-01-15
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.1.1, Aktivita E
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...
2019-11-04
životné prostredie
OP KŽP: Aktuálna výzva - kompostovanie BRKO
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí...
2019-10-28
životné prostredie
Environmentálny fond: Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020
V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje